Akijošina prezentacija optičkih iluzija

   Dobrodošli                 

prikaz iluzija nastalih posle 10 maja 2002 godine

Japanski jezik --- Engleski jezik --- Portugalski jezik --- Kineski jezik


"Zmije koje se okreću"

Čini se da se krugovi okreću, iako je slika statična.

Autorska prava Akiyoshi Kitaoka 2003


"Café Wall iluzija od srpskih zastava"

Čini se da su vertikalne linije koso postavljene, iako su paralelne.

Autorska prava Akiyoshi Kitaoka 2009 (20 Oktobra)


Optičke varke


Zahvaljujem se Jasmini

Od 20. Oktobra, 2009